søndag den 28. november 2010

Hvidbjerg Kirke 1

Hvidbjerg Kirke, Thyholm, er en sagnomspundet kirke. Det er også en usædvanlig stor og flot kirke. Faktisk en overset national seværdighed.

Det er ikke mange kirker, der har været scene for et mord (OK Albani Kirke i Odense har også), eller været omtalt i en af H.C. Andersens noveller, eller har været scenen for et musikstykke af Rued Langgaard. Men det har Hvidbjerg Kirke. Og mere til. Tag nu ham fætteren her, hvem er nu det?


Vi kan vist starte med at¨blive enige om, at det er en "han". Det - eller den - står ligesom mejslet i sten. En nudist, med hænderne i siderne, lidt blufærdighedskrænkende kunne man mene som motiv på en kirke; og så noget i venstre hånd. Hvad er det - og hvad er det for en fyr - og hvad er fortællingen?

Børglumbispen blev myrdet her i kirken omkring 1260. Det er et historisk faktum (se mere i Historisk Årbog for Thisted amt 1933, side 345-370 af H. Ellekilde). Det fik angiveligt paven til at lyse stedet i band, selvom der ikke er historisk belæg for, at det faktisk skulle være sket. Derfor måtte man, hvis vi antager, at der blev lyst band, længe holde messe i et kapel. Der er stadig stednavnet Kappelgaard, der vidner om det - og en hel del thyholmere hedder Kappel til efternavn. Et sagn vil vide, at Hvidbjerg Kirke efter mordet hærgedes af spøgeri og onde ånder.

For at forsone paven/kirken og/eller fjerne spøgeriet skulle der et offer til. Efter gammel tradition begravede manen hugorme, eller et lam levende, men her skulle der mere til; et menneske. Det var svært at finde frivillige. Men så en dag kom en fattig dreng forbi Hvidbjerg kirke. Drengen var så sulten, at han lod sig lokke med en kringle - nok en saltkringle (en bretzel) - ned i den dertil gravede åbne grav. Så blev han straks levende begravet, og pavens band og spøgeriet forsvandt, så kirken kunne tages i brug igen.


Kringle, økse, passer, sværd eller bue i venstre hånd?
På granitkvaderen skulle det, være en kringle i drengens (det kunne godt være et barn med det store hovede i forhold til kroppen) venstre hånd.

En ret uhyggelig historie. Sikkert heller ikke sand. Men digtet ud fra billedet på kvaderen og overleveringerne om mordet i kirken. Historien findes bl.a. i H. A. Berings Optegnelser af sagn fra 1857.

Vi kender jo til ofring af kirkelam (Jesus selv blev ofret og har lammet som symbol). De blev ofret og begravet - muligvis levende - under sokkelstenen. Det beskyttede på en eller anden måde kirken. Det sås så en gang imellem løbe rundt i kirkerummet som velsagtens en beskytter af kirken. Kom lammet derimod til nogens dør, var det ikke så godt; så skulle et barn dér dø.

En anden udlægning er, at frisen minder om en arbejdsulykke. Mester skulle, for at drille lærlingen (det kender man sikkert til ude på arbejdspladserne), have hugget øksen i en udragende bjælke - lidt uden for rækkevidde. Så blev lærlingen bedt hente øksen og faldt ned og slog sig ihjel som en utilsigtet følge af den grove spøg. Så er det i givet fald en økse, han har i hånden. Stenen skulle minde om denne tidlige arbejdsulykke - måske resultatet af et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Historien findes vist over hele landet i hvert fald hørt om andre gamle bygværker.

Men hvad er den mærkelige kvader egentlig udtryk for? Ja, det er jo ikke til at sige, men det ville være mærkeligt, at hugge kvaderen og mure ind, hvis kirken var færdig for længst, jf. sagnet om menneskeofferet. Historien om lærlingen lyder også som ren efterrationalisering. Døde en lærling, fik man sig vel bare en ny - 'happens all the time'.

Det er nok i virkeligeheden et våben i hans venstre hånd - ligner det ikke en bue, som man jo også naturligt holdt i venstre håndt (for at stramme strengen og holde pilen med højre)? Kunne man forestille sig, at drengen var særligt udvalgt til at skyde en pil ud, hvor kirken skulle grundlægges? Det er min teori. Det kan selvfølgelig være et andet våben - et sværd med (stort) fæste. Eller bare en murerpasser (ligesom i frimurernes symbol). Desværre er frisen ikke tydelig nok til at sige noget med sikkerhed - eller måske heldigvis, for så forsvinder mystikken jo.

Det må nok alligevel have været en bestemt person, men det er svært at forestille sig hvem, da frisen er noget stiliseret. Men ved nærmere eftersyn, ser fyren da egentlig ikke utilfreds ud. Er det ikke et forsigtigt smil, man aner?
En tidlig Paul Pava?

Nå, den begravede dreng - hvis det er den historie, der er den rigtige - skulle ligge under eller ved hjørnestenen her, markeret af det lille udhuggede hovede:

Skibets sydvesthjørne. På sokkelstenen er der et hoved. Herunder skulle den ofrede dreng ligge levende begravet.

Kvaderen siddder til højre for syddøren inde i det lille indgangsparti til venstre på billedet neden under (den store tilbygning til højre er et gravkapel). Ved siden af granitkvaderen er der en spændende dør fra 1600-tallet, og der er jo hele historien om børglumbispen og den lokale helt Jens Glob den Hårde. Herom senerepå denne blog (der kommer med andre ord en Hvidbjerg Kirke 2'er!).

Hvidbjerg Kirke, Thyholm 1. søndag i advent 2010
Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Send en kommentar