mandag den 6. december 2010

Kantsten

Der må være en kant. Hvis der må være en kant, må der vel også være kantsten. I juni måned kom jeg kørende ad Gammel Landevej lidt nord for Oddesundbroen. Der mødte jeg dette triste syn. En gammel kantsten fra den gamle landevej mod Thisted revet op med rode.Det var naturligvis et ubehageligt syn,  der kunne give bange anelser, men rækken af gamle kantsten havde nu længe svajet voldsomt, men skulle de nu omsider bukke helt under for Struer Kommunes Vejvæsens oprydningstrang?

Som det ses på det næste billede, var der tydeligvis et vejvæsen involveret med grimme orange plastikpæle.

Her i slutningen af november, hvor vi havde fået sne, kom jeg forbi igen. Mine bange anelser var gjort til skamme. Kantpælene var smukt retablerde og stillet tilbage i fuld funktion. Ros til Vejvæsenet.

Billedet er taget mod syd og Oddesund.

Lidt længere nordpå ved jernbaneoverskæringen syd for Odby er der flere gamle kantsten og endnu flere i svinget i Odby ud til den ny landevej. Måske kunne der blive råd til at give dem en gang maling, så de blev ført tilbage til deres oprindelige udseende?


Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Send en kommentar