tirsdag den 31. august 2010

Ane Marie Hansen

Damen her er min morfars mor, Ane Marie Hansen, min oldemor. Hun var født 14.12.1872 i Gylling og blev gift med Peter Hansen. De fik 7 børn - 3 piger og 4 drenge, deriblandt min morfar Niels Hjorth Hansen.

Børnene, mors onkler og fastre, hed naturligvis fra fødslen Hansen til efternavn og var i rækkefølge Kristian Fodgaard, Kirstine (senere Olsen), Niels Hjorth (morfar), Johanne (der blev gift med en af min mormors brødre Jens Mogensen Kristensen, der blev kaldt ved sit mellemnavn "Muensen"), Marinus, Berta og den yngste Karl (der udvandrede til New Zealand).

Mor fortæller, at Ane Marie savnede Karl meget, og hun så ham aldrig mere efter udvandringen. Han kom hjem som en gammel mand på besøg sammen med sin datter, Dawn Alexander, i starten af 70'erne. Han kunne ikke længere tale dansk, men forstod det nogenlunde.

Mærkeligt med mellemnavnet Fodgaard. Min mor mener, det er taget efter navnet på en gård, hvor Ane Marie havde tjent som ung pige. Men for mig nok så interessant med Niels' mellemnavn - hvor kom det lige fra? Jeg kender ikke forklaringen og måske er der ingen. Men navnet er da pænt - ikke?

Ane Marie og Peter Hansen (der var en lille splejs ved siden af Ane Marie) havde en gård på Tranum Enge, ca. en kilometer syd for den nuværende betonvej, hvor Købmand Elmers butik lå i min barndom - lidt vest for kirkevejen. Den blev senere overtaget af Niels og hans hustru - min mormor Ottomine (født Kristensen). De havde gården indtil først i 50'erne, hvor den blev solgt for 14.000 kr. og de flyttede til Pandrup.

Ane Marie blev enke 05.02.1941 og hun døde i Brovst 09.08.1950.
Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Send en kommentar