fredag den 24. december 2010

Lihme Kirke 1

Jeg er ret vild med kirker. Den her er en af favoritterne. Lihme Kirke i Nordvestsalling. Der er noget særligt ved den. Den er forsynet med en række portrætter af måske ikke grundlæggerne, men nogen som har spillet en rolle for kirken - betalt for den eller måske været medbyggere? Det er sjældent i Danmark, at der sættes ansigt på en så fjern fortid.

Nogle meter oppe på tårnet, på dets 3 sider, er der en række brobuer, hvis "bropiller" hviler på udhuggede relieffer - stenhoveder. Som det ses, er de meget forskellige. Nogle er dobbeltportrætter - sikkert ægtepar. Der er ikke tvivl om, at de skulle ligne virkelige personer. De er ret forskellige i stil og størrelse. Jeg ved ikke rigtig, om bropillerne i virkeligheden er en slags hat? Nogle ligner faktisk en krone.

Der sidder de så og kigger ud på nu det 9. århundrede, snart det 10. århundrede, efter deres tid, stirrende mod nord, syd og vest. Symbolsk - formentlig - med kirken, broen, vejen hvilende på deres hoveder. Måske er det ansvaret, der tynger, så de alle ser så grav-alvorlige ud, men det bør man måske, når man skuer ud over kirkegården? De ser ikke bare alvorlige ud, men også lidt bange og kede af det. Hvilke bekymringer tynger dem?
Jeg er specielt vild med de herrer, der har en fin strittende mustache. Det er lige efter den brítiske mode i midten af det 10. århundrede. Det var jo overskægget, man kunne kende englænderne på i bayeaux-tapetet, der jo viser begivenhederne omkring normannernes invasion af England i 1066. Overskæggene antyder i sig selv, at der har været forbindelse over til England fra den her kirke i Lihme, Salling, Danmark.
Kirken i Lihme er en af de ældste i landet - sikkert snart 1000 år gammel - og pudsig ved at være bygget med tydelig engelsk indflydelse i sin udformning af vægge og ornamentik, men samtidig med træk fra vikingehuset og trækirkerne. Bestemt ikke nogen typisk jysk landsbykirke. Mod øst er der et par interessante løvefigurer (se Lihme Kirke 2)
Buebåndet, hvor soklerne hviler på stenhoveder på tårnets 3 sider


Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Send en kommentar