mandag den 31. januar 2011

Noget i gære?
Jeg er så heldig at bo med naturen som nærmeste nabo. Okay, vi har andre dejlige naboer her på vejen. Men mod nord ligger Kilen. En dejlig oase for os i vestbyen her i Struer. Her er masser af fugle på rast, og en ret uspoleret natur omkring; omgivelserne blev fredet i 1976.

Søndag den 30.01.2011 var vi på udflugt på den anden side af Kilen, end der hvor vi bor, Vi var taget til Resenborg Plantage (tidligere "Schous Plantage") på den nordre side, og kunne se "hjem" tværs over vandet, på den søndre side af Kilen. I strandbredden var der en masse små undervandige kildevæld, hvor der også boblede sumpgas op. Under isen, var der store lommer af luft - eller sumpgas - fra Kilens bundløse bund. Ret særpræget. Prøv at se videoen.

Kilen er en fjordarm, der er afskåret af dæmningen mellem Struer i syd og Bremdal/Oddesund mod nord. Den er forbundet med Limfjorden med Kilkanalen, men er nu mest en brakvandssø. Der går frasagn om, at Kilen er bundløs, hos de indfødte. Jeg har kun erfaring for, at en kanokæntring midt i Kilen kræver en god redningsvest og hundesvømning for at få fast grund under fødderne igen.

Struer set fra Resenborg Plantage, nord for Kilen

Kilen er et istidsflodleje, der førte smeltevand fra isranden sydud. Dalen ligger en 20 meter under morænelandskabets niveau og har en bredde her på måske 500 m. Sydpå kan man følge flodlejet ind til Kjærgaards Mølle (bunden af Kilen i nutiden!) og videre ind af Bredkær Bæk-dalen - mange kilometre.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar