søndag den 11. december 2011

Blæsevejr

Det var lidt af en storm her i weekenden! Terassetaget fløj ind til naboen. Selvom stormen løjede en del lørdag, så var Fjorden slet ikke ovre det om eftermiddagen. Bølgerne gik højt, og vandet stod rigtig højt. 'Fyweren viste tæjjer', som det lød i mit barndomsland.Der blev endnu en gang gnavet kraftigt af kysterne mod vest. Her er vi inde midt i Limfjorden set mod sydvest og Kaas Hoved i baggrunden. Hovedet er igen blevet en smule mindre. Og i næste weekend er der igen udsigt til storm!

Her på Nordsalling var vinden, som det ses, stadig kraftig med skumsprøjt, og forstranden manglede helt. Det samme gjorde strandvolden, hvor jeg stod og tog billedet, i hvert fald til dels. Den var gennembrudt så kæret og den normalt tørlagte sø inde bagved var oversvømmet med saltvand og blevet til en stor sø med mangroveskove langs bredderne.


Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Send en kommentar