fredag den 23. december 2011

Rytteren i Lem

Hvem er denne rytter, og hvem har han fældet sit spyd mod? Det er svært at sige. Billedkvaderen til venstre for rytteren er blank. Men der er fart over feltet og hestens hoved er sænket. Et angreb er i gang, og en krigsmand må det være med spyd, hjelm og skjold.


Som sagt giver billedkvaderens placering ikke noget svar på, hvem rytterens modstander var.

Rytteren til venstre af de 3 billedkvadrer
Stenene er formentlig flyttet rundt, og giver ikke nu nogen sammenhæng.

Der er imidlertid både griffe, gribedyr og drager rundt omkring på andre kvadrer kirken i Lem. Kunne det tænkes, at spyddet, og angrebet, er rettet mod den onde drage, og at rytteren er selve Sankt Jørgen (se link)?

Sankt Jørgen eller George, som han hedder ude i den store verden, kender vi som spejderbevægelsens skytshelgen med Sankt Georgs Gilderne, og som Englands skythelgen - det var navnet på det ene engelske linjeskib, der sank ved Thorsminde julenat 1811.

Han kæmpede mod en drage for at redde en prinsesse, og led martyrdøden senere under svære pinsler i år 303.

Netop den engelske forbindelse, der ses på nabokirken i Lihme, og som nok også har været at finde her 5 km længere mod øst, kunne tyde på, at rytteren er den i det angelsaxiske område meget populære Sankt Jørgen. Men det er kun et bud. Det kan også være forklaringen er så simpel, at billedkvaderen er stenmesterens bud på et stykke ren kunstnerisk udsmykkelse af kirken.

Meningen med, eller forklaringen på, rytteren er et sted tilbage på tidslinjen. Der er imidlertid tale om et lille autentisk billede af, hvordan stenmesteren en gang i 1100-tallet for sig så og gengav for eftertiden en væbnet rytter i fuldt firspring.
Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Send en kommentar