onsdag den 8. august 2012

Forstenet blad

23 millioner år gammelt poppelblad?
Jeg har før skrevet om krabbeboller. Konkretioner af ler og glimmer fra havbunden dannet om et emne som en død krabbe eksempelvis. Man finder dem i noget mørkt ler langs strandene i Østsalling - bl.a. ved Lyby (de kaldes også "Lybykugler").

Jeg har fundet mange i år - tegn på megen erosion af kysterne. Jeg er også begyndt med hammer og mejsel på "årets høst" for at se, hvad det er, der har dannet konkretionen - eller sammensmeltningen af materialet, om man vil.

Det skulle være bedst med de ovale eller æg-formede for at finde krabbeforsteninger, der er meget eftertragtede. I de 3 næsten helt runde, jeg har fået flækket, var der heller intet spændende i - altså ved første øjekast. Den sidste så således lidt broget ud og var med ekstraordinært meget glimmer.

Leret og glimmeret er sedimenter - aflejringer på havbunden -  i den oligocæne periode for ca. 33 - 23 millioner år siden.

Det skulle være afsleben materiale m.v. fra det skandinaviske grundfjeld, som er ført til havs af vind og vejr gennem årene og aflejret på en pæn (iltfattig!)dybde på måske 50-100 m. Senere er nogle af lagene hævet op af salthorste og flyttet rundt på af istidernes is for at dukke op i Østsalling.

Det er en eller anden kemisk proces omkring noget biologisk bundfald, som en død krabbe, der over tiden skaber overtrækket omkring dyret m.v., og som så minder om en kanonkugle af cement (se det samlede puslespil på nederste billede).

Som sagt, så var den sidste af foreløbigt 3 flækkede kugler umiddelbart, som de første 2, en skuffelse, men ved nærmere eftersyn var der gemt et ikke helt intakt, men dog genkendeligt blad (godtnok i 3 felter; en hvid flade og en brun og så spidsen, der ligesom kun er aftegnet - ned mod bunden af billedet). Det ligner for mig at se et poppelblad.

Spøjst at forestille sig noget så forgængeligt som et blad, der falder af og føres pænt langt til havs fra et sted i Sverige eller Norge, som havner på bunden af verdenshavet for måske 23 millioner år siden, for så at dukke op og ud i lyset i 2012 omgivet af guldglitrende glimmer. Festligt!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar