lørdag den 5. januar 2013

Lønforhandling 1913 (Østerild 2)Prøv lige at se et par gange på dette postkort. En pige i undertøj med en dukke og en sutteflaske. Hun sidder på potten! Meget mærkeligt, ikke sandt? Billedet er taget i et atelier, som man kan se på bagtæppet. Motivet er bestemt ikke et snapshot, men opstillet. Kortet er sendt i 1913. Selve motivet har muligvis på de 100 års afstand fået end anden mening, og det er vel spørgsmålet, om det overhovedet går an i vore dage! I hvert fald ville man næppe nu til dags sende et postkort med det motiv som led i en lønforhandling om fæste for sommeren, men det er præcis, hvad det blev brugt til:

"Kallerup den 20/1-1913
Da vi synes det er for lidt Løn vil jeg høre om I ikke vil give 90 Kr. for Sommeren. Skulde jo ogsaa være mere værd end Vinteren. Synes I ikke I kan give saa meget maa vi vel hellere lade det være for jeg er jo hel rask nu saa skulde jeg jo ogsaa kunne  tjene en god Løn.
Venlig Hilsen fra M…."


90 kroner for en sommers arbejde! Jeg har kigget lidt i Danmarks Statistik for 1913 - nærmere tabel 107 og 108.

Tabel 108 omhandler Tyende og Daglejer Lønninger i Landbruget, og tallene er fra 1910. Et vinterfæste for en kvinde i Jylland blev aflønnet med inklusive kost og logi 83 kr. i gennemsnit, og et sommerfæste med 135 kr. (værdi inklusive kost og logi oplyses at være 446 kr).

En mand ville få 257 kr. for sommeren og 123 kr. for vinterfæste (- og sommerfæstet inklusive kost og logi havde en realværdi på 645 kr.).

I tabel 107 er der en lønstatistik på mange faggrupper med tal fra 1906. Kvinders gennemsnitlige ugeløn var 11,70 kr. - og (ufaglærte) mænds ugeløn 18,00 kr. En normal arbejdsuge var 50½ time.

Så 90 kr. for sommeren var vist et meget beskedent krav - selv i forhold til gennemsnittet.

PS: På kortets billedside er der under pigen skrevet: "Hilsen til Astrid". Det var Marie Pedersens datter, og der er et billede af hende på: Vestergaard i Østerild (Østerild 3).

Øvrige afsnit:
Østerild 1
Østerild 2
Østerild 3
Østerild 4
Østerild 5

Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Send en kommentar