fredag den 7. november 2014

Yggdrasil og Livstræet (Døbefonten i Lerup - del 8)


                           

Det kunne være et stykke moderne kunst. Men det er nu kun en skitse af en indristet figur på døbefonten i Lerup Kirke. Som tidligere omtalt, sidder der en fugl på figuren, og der er en fisk, som har forbindelse til figuren gennem et "næsehorn" - en sværdfisk kunne man tro! Hvad er det for en mystisk figur?!

Umiddelbart ligner figuren et sammensurium af runer. Det er i så fald flere runer, blandet sammen. Et rune-monogram. De såkaldte binderuner.

Man kender såkaldte binderuner, hvor man sparede på de anstrengende 'stenhug' ved at riste runerne, idet man "skrev" 2 runer sammen til ét tegn. Man genbrugt opstregerne - se eksempel vi artiklen om Øjet i Søndbjerg. Her er der ikke, så vidt jeg kan skelne (jeg har sammenholdt med Skalk nr, 6/1965, s16f om de forskellige tiders runetegn), nogen mening. Men måske kan nogen se "runernes" betydning? Runeagtigt; det er det imidlertid, måske ikke mindst fordi man huggede i sten.

Men prøv så lige at se neden for. Giver det ikke mere mening som model for ristningerne på fonten i Lerup?

Korsets monogram, som også kaldes for Staurogram. Det består af et T (græsk: Tau) og et P (græsk: Rho). En forkortelse for kors på græsk, altså. Der findes en anden variant af det:
                       
Tegnet herover er et monogram bestående af X (græsk: Chi) og P (græsk: Rho), som en forkortelse  for Kristus (på græsk). Dette symbol kaldes også for Labarum. Det er brugt som militært som symbol på bannere - Kristi banner. Første gang ved slaget ved Ponte Milvio i Rom i 312 om kejsermagten i Vestromerriget (historien minder lidt om den med Dannebrog i Estland). Den militære brug af monogrammet "Labarum", hvis det ellers det, der er på døbefonten, hgiver måske mening sammen med korstogsridderen med sværdet, og måske med det skjold, der også findes på døbefonten?

Labarum på ældre gravsten på Odby Kirkegaard
Kunne det tænkes, at stenmesteren har gengivet et eller begge af disse tegn, men måske har haft en lidt dårlig hukommelse - foruden en lidt vakkelvorn og utrænet hånd? Eller var han bare mere vant til at riste runer, så det kom til at ligne runer. Under alle omstændigheder synes der at være et sammenfald af symbolerne - og en sammenblanding med det kristne Livets Træ og asatroens Ask Yggdrasil.

Fuglen synes jeg må være en due - dåbsduen, når det nu er på en døbefont - og fisken som symbol på Kristus er velkendt. Tegnet med den mulige forvanskning af enten Kristi banner eller korsets monogram og dåbs- og Kristus-tegn synes at vise hen til, at tegnet forestiller selve Livets Træ, det levende kors, der er gengivet her. 

Livets træ var jo praktisk i en tidlig kristen tid, for det afløste det gamle træ Ask Yggdrasil - verdenstræet med Nidhug, Ratatosk og de 3 brønde og verdener. Træerne smeltede så at sige sammen, for korset på Golgatha ses tit som groende og i live. Yggdrasil fra hvis eviggrønne blade duggen falder som regn i Midgård. Derom en anden gang, men overgangen fra den ene tro til den anden var glidende med samme symbol.

Korset - livets træ på Golgatha - her på Vejrum Kirke syd for Struer

Her på døbefonten er overgangen mellem gammel og ny tro så tydelig, med de 3 rødder, der ender i hver sin verden Asgaard, Jotunheim og Hel. Fisken retter sig mod en af de 3 brønde ved rødderne, og Fuglen i træet kunne være en due, der har afløst asatroens ørn, Ræsvælg.

Vi har en smuk overgangsfigur - dels noget Yggdrasil, dels noget Livets Træ, men jeg ser også Korsets og Kriti monogrammer. Ret fikst og ret flot, selvom fremstillingen ser nok så primitiv ud. Der er tale om en dyb tanke, udtrykt i sten. En næsten 900 år gammel fortælling om den nye og den gamle religion og den faktiske opfattelse i real time af det brugbare i begge. Af den virkelighed, der var i 1000-tallet, og som var kunstnerens virkelighed og  virkelighedsopfattelse.

Jeg synes, det er ret fantastisk at komme så tæt på kunstnerens tanker, selvom det naturligvis alt sammen er min hypotese, bortset fra det håndgribelige billede.

Overgangsfiguren knytter måske forfædretro sammen med ny tro, som ved Jellings høje for Gorm og Thyra, hvor Harald, der kristnede danerne, kædede tingene sammen med den kirke i midten, hvor han blev gravlagt i en rent kristen grav mellem forældrenes høje.Fonten kan "læses" som en redningsaktion for at holde forfædrene i sikkerhed i den nye tros himmel med denne tegning på døbefonten! Lidt som Kong Haralds kæmpehøje og genbegravelse for sine forældre Gorm og Thyra på samme tid.

Sognepræst John Kristensen har i Han Herredbogen 2007 argumenteret overbevisende for, at de indristede figurer på døbefonten netop er en hvidvask af, og legitimering af hedenske dåbsritualer ind i en kristen tids nye dåb, men begge med helligkilden i Fosdalens vand som livgivende i dåben.

Læs også:
Del 1 Lerup Gamle Præstegaard
Del 2 Døbefonten i Lerup
Del 3 Ichthys
Del 4 Thorhildurs Kirke
Del 5 Dåbsduen
Del 6 Løven
Del 7 Tronhimmelen
Del 8 Yggdrasil og Livstræet
Del 9 Ruinen og den ny kirke
Del 10 Sheela na Gig

Ingen kommentarer:

Send en kommentar