onsdag den 2. juni 2010

Helligkilde

Det er højsæson for kølende kildevand, og det siges, at man kan leve af kærlighed og kildevand, så det er vel bare med at komme i gang? Kildebadning og indtagelse af kildevand er helsebringende - det troede man da førhen og tilsyneladende også nu, hvor man betaler en flaskefuld i dyre domme. Men virker det? Da min vej forleden faldt forbi Thyholm tog jeg - ikke et bad, men dog en slurk, og har haft det fint siden.

Efter en rigtig møgdag, hvor alt gik skidt, havnede jeg som sagt på den skønne ø Thyholm - eller det er vel rettelig en halvø. Jeg gætter ganske vist, men jeg tror nu nok, at den er verdens smukkeste ø - eller halvø - i hvert fald heromkring! Jeg fik mig i forbindelse med min forretning dér, en snak med en meget syg mand, der ikke havde langt igen, men som smilende fortalte om så kun at få det bedste ud af det. Respekt for det syn på tingene, men hårdt må det da være, når horisonten beskæres dramatisk. Min møgdag kunne i hvert fald ikke tåle sammenligningen.

Jeg kørte syd ud af Hvidbjerg og langs jernbanen; hvor den krydser Meldgårdvej findes Helligkilde, der virker mod alt - dog fortæller et skilt, at virkningen forsvandt, da en bondemand badede sin hest i kilden, meeenn...mon det nu kan passe. I hvert fald giver kilden stadig rigelig med vand.

Der kommer tog - bag toget ses Helligkildegaard med møllesøen, der dannes af kildevandet fra Helligkilde, der springer lige fra hvor fotoet er taget
Kilden ser dog nærmest lidt undseelig ud. Men det lille vandfald fra kilden klukker lifligt, og på bunden af kildebassinet pulserer det kolde, klare og velsmagende vand op. I den lille bæk, der udspringer fra kilden, løber kildevandet hurtigt bort under jernbanen og over til Helligkildegårds store mølledam, hvor vandet førhen har kunne drive vandmøllen.

Mølledammen ved Helligkildegård

Natten til 1. maj, Valborgs aften, og især ved midnat, skulle virkningen af kilderne være særlig god. Men også ved Sankt Hans. I virkeligheden var virkningen af de kur-søgendes, værkbrudnes, de sottiges, eller de, der led af tærings, ophold ved kilderne nok ikke helgenværk. Det var nok trods alt kun det uvante rene vand (i forhold til brønden derhjemme, der fyldtes med skarn og møddingsvand) samt den uvante renlighed - hygiejne om man vil (man var jo pinedød nød til at bade sit legeme for den udvortes virknings skyld), der skabte vidunderne. Men den slags kan selvfølgelig også udlægges som Vorherres værk af dem, der tror.

Kilderne var naturligvis også helbredende, før de i kristen forstand blev hellige, før der var helgener, og før munke eller præster drev kilderne som kirkelige forretninger, som datterselskab i den pavelige koncern. De var der fra oldtiden, hvor goder hjalp med til at få de kur-søgende til at se og føle helligkraften. De tog sig vel også betalt for assistancen, som kirken/munkene, og den geschæft tog kirken over, som så meget andet.

Sandet pulserer på kildens bund med den kraftige strøm af klart kildevand

Det fortælles, at Helligkilde ejedes af Vestervig Kloster, og at en munk derfra konstant opholdt sig ved Helligkilde for at tage mod de mange taknemmelighedsgaver fra helbredte besøgende ved kilden. Ja, Vestervig Kloster selv, skulle have sit udspring  fra en helligkilde. Her faldt en skibbrudden tysker, der blev engelsk munk, og som kom i den norske konges tjeneste, i søvn (jeg kan desværre ikke huske hans navn, men det var engelsk og minder om Thøger på dansk). Hvor hans hoved havde hvilet, udsprang der så en kilde.

Han selv - naturligvis den nyudsprungne kilde taget i betragtning - blev senere helgen. Sankt Thøger og kilden ved Vestervig gamle kirke blev opkaldt efter ham. Han var vist præst der til sin død i 1067. Men det er jo en gammel historie og næppe altsammen helt rigtigt, journalistisk set. Nå, tilbage til Thyholm. Jeg tror Hvidbjerg Kirke, der er bemærkelsesværdig stor og rig på udstyr, har profiteret på Helligkilde. Sydpå ved Serup, var der en anden helligkilde, og på lille Thyholm er der hele 7 kirker, som jeg tror, har deres talrighed og størrelse til dels at takke helligkilderne for, men natruligvis også som følge af den landevejstrafik nord/syd, der har været og ved folks offervilje for at slippe over det farlige Oddesund mod syd i live.

I min barndom har jeg drukket af helligkilden i Fosdalen, og mit helbred har da været ok til dato.

Vandet i Helligkilde, Thyholm, er godt og må kraftigt anbefales, og det er gratis (medbring selv flaske). Det er meget bedre med en håndfuld klar kildevand, end grundvand i et pantbelagt plastichylster. Det er godt for sjæl og legeme - og rigtig godt mod møgdage, kunne jeg så klart som kildevand fornemme, da jeg kørte hjem til weekend.

Efterskrift 22.05.2011: Om den nævnte kilde ved Serup Strand, Thyholm se artiklen Det Mørke Jylland .
 Posted by Picasa

1 kommentar:

  1. Okaye...Så! Hvidbjerg skulle være egnet til placering af 5000 kubikmeter radioaktivt affald fra Risø, idet der ikke skulle være risiko for grundvandet. Måske bliver det en anderledes spændende oplevelse at tanke kildevand her i fremtiden.

    SvarSlet