mandag den 5. september 2011

Hans Brygge 1885-1979

Struer Havn 1946. Sådan står der under signaturen Hans Brygge. Det er en akvarel, der er sat fint i glas og ramme for længe siden fremgår det af den slidte, forseglede bagside.

De maleriske kvaliteter, kompositionen og de lidt varierende afstande mellem gelænderstolperne samt perspektivet, kan vel diskuteres, men motivet er jo for lokale meget genkendeligt: Dampskibshavnen. Her kom i en fjernere fortid "søndagsdamperen" fra Aalborg og lagde til.

Indsejlingen til Fiskerihavnen ses bag Midtermolen lige midt i billedet. Midtermolen er endnu uden Kåre Ruds skulptur "Sarpsborgpigen", der først blev opstillet i 1948 som en gen-gave fra taknemmelige nordmænd for nødhjælp ydet under Krigen. Skibsværftet ses til venstre - flyttet dertil midt i trediverne fra en placering, hvor kulbunken til højre i billedet ligger. Værftet er nu helt væk, nedrevet her i sommers.

I baggrundens ses det endnu ubebyggede bakkedrag, det nuværende Bremdal. Her blev et klondyke af bade- og sommerhuse opført fra 1950. Sidenhen er det blevet ret mondænt, hvor de små skure og sommerhuse er blevet erstattet af store villaer. Hertil kørte "badetoget" - hvor folk med trang til et havbad kunne blive kørt fra Struer Station til trinbrædt i Bremdal, vist mest i de glade 60'ere. Den gang var flere tusinde badegæster normalt på en god dag, ak ja.

Til højre ses Kulkajen, hvor Struer Kulimport A/S store kran fra 1938 byens vartegn (nu nedrevet uden videre på en tidligere borgmester bud som gammelt skrald) netop ikke kom med inden for rammen. Forrest ses rampen eller opkørslen til Godsbanegården. Hans Brygge selv har stået på banedæmningen og malet, her er der nu tidsler og brombær, som man kan komme i slem karambolage med, hvis man vil fotografere motivet, som det ser ud nu:

Hans Brygge (Hans Peder Hansen) var fra Korsør, men fik et særligt forhold til Lemvigegnen. Han kom dertil vist først omkring 1919-20. Syntes godt om stedet, og her fik han i 1924 et sommerhus, hvor han opholdt sig meget. Han malede mange portrætter, men også topografiske malerier, som her.

Meget tro mod motivet, men uden kunstnerisk frihed til eksempelvis at lægge et skib til kajen og motivet, som ellers ville have poppet akvarellen lidt op. Men nej, det er malet, som det så ud den dag, Hans Brygge stod der på banedæmningen. Troskab over for motivet uden kunstnerisk frihed er lidt en hemsko for et gennembrud som maler.

Struer Museum har nogle få af hans værker - fra Remmestrand, Oddesundbroen og Overhoved Teglværk. På Lemvig Museum er der flere, men om de er udstillet, ved jeg ikke. Hans Brygge var faktisk uddannet på Kunstakademiet med bl.a. Joakim Skovgaard (freskoern i Viborg Domkirke m.m.) som lærer og havde udstillet på Charlottenborg og været på kunstneriske dannelsesrejser til bl.a. Paris.

Han kom ind i kredsen om Kresten Bjerre, der ud over at male havde det den gang for jyske forhold eksotiske Bovbjerg Badehotel, med vellevned og kunst, hvor jyske malere, digtere (bl.a. fra Struer; Bucholtz) og kunstnere, som Søndergard og Niels Bjerre flokkedes med Aakjær og Thøger Larsen omkring 1920 (Se mere i Hans Edvard Nørregaar-Nielsen Limfjorden Bind I om Den Jyske Bevægelse, med gengivelse af  eksempler på værker af Niels Bjerre og Jens Søndergaard).

Desværre er Hans Brygges værker ikke - i hvert fald endnu -  i nær så høj kurs som vennen Niels Bjerres. Selv Niels Bjerres værker, der var højt prissatte og eftertragtede for få år siden er faldet på auktionerne til måske en tredjedel.

Akvarellen med Dampskibshavnen som motiv kommer nu til at hænge i Odd Fellowbygningen her i Struer. Her vil mange - både logernes medlemmer, men også de mange gæster, der kommer - kunne se og mindes, hvordan Havnen og Bremdal en gang ud.

PS: Jeg har fundet et selvportræt af kunstneren: Link.
Posted by Picasa

1 kommentar:

  1. Et meget fint maleri af Hans Brygge er lige nu til salg på bruun-rasmussen.dk Kystlandskab med får i front. Lige nu er der budt 250. Det er meget smukt og han udnytter lyset ved vestkysten til fulde..

    SvarSlet