søndag den 17. juli 2011

Formular nummer 43

Samtykkende Svar paa foregaaende Brev - fra M. Rasmussens Brev- og Formularbog for Hvermand, 1861. Det er titlen på følgende Formular nummer 43, som igen er svar på frierbrevet i samme bogs Formular nummer 42, som jeg gengav her på bloggen for et par dage siden. For 150 år siden gik tingene hurtigere. Som det fremgår af formularen, afgik svaret allerede dagen efter forespørgslen - jeg beklager således forsinkelsen her på bloggen.

Kjære Herr ...
Omendskiøndt jeg i længere Tid har glædet mig over den misundelsesværdige Besiddelse af Deres Venskab, saa anede jeg dog ikke, at Deres kjærlige Følelser for mig havde opnaaet den Grad af Styrke, som Deres overraskende Brev igaar bærer Udtrykket af. Altsaa: Oprigtighed for Oprigtighed! Ja, Albert, jeg elsker Dem! At jeg elskede Dem for længe siden med den dybeste Følelse; mit Hjæte tilhører og vil evig tilhøre Dem! Og skulde min oprigtige Tilstaaelse endog kun foraarsage Dem en Deel af den Lykke, jeg føler ved Forvisningen om, at jeg er Dem kjær, saa var mit høieste Ønske opfyldt.
 Deres Tænkemaade, kjæreste Albert, fortjener alles Agtelse, og skulde dette ikke være mig en mere end tilstrækkelig Borgen for min tilkommende Lykke! Min hele Digten og Tragten skal bestandig gaa ud paa at forhøje Deres Tilfredshed, og intet Middel skal spares for dette dyrebare Øiemed.
Mine Forældre billige mit Valg; de og mine Søske´nde glæde sig over at kunne benævne Dem med et fortroligt og dyrebart Navn. Il De derfor til vor glade Familiekreds, hvor De modtages med Venskab og ventes med den inderligste Kjærlighed af
                                                                          Deres Emilie                    
Så fik vi sat navne på parret - sikke hurtigt og prompte svaret faldt indeholdende forældres og søskendes billigelse. Svaret må jo så have hensat Albert i den "navnløse henrykkelse", han omtalte i sin forespørgsel.
Henrykkelse er altså et rigtigt fint ord - at blive rykket; forandret, transformeret eller omplaceret; bragt til et andet sted i sit liv, uden egen vilje, men på grund af en påvirkning udefra, fra andre. Jo, det er et godt dansk ord. Navnløs henrykkelse er kun mere af det gode!

De var friske den gang i 1860'erne til at bruge udråbstegn og semikolon. Jeg får helt uvilkårligt lyst til at friske min tegnsætning op! Men jeg fik i slutningen af 1980'erne at vide at brug af udråbstegn ville være direkte fornærmende, hvorfor det var forbudt i breve jeg skulle skrive i forretnings medfør.

Medens vi svæver på den lyserøde sky, lad mig komme lidt malurt i bægeret; "Afslaaende Svar" - Formular nr. 44, følger snart på denne blog!

1 kommentar:

  1. Ja, hun spiller da ikke kostbar, men giver gladeligt og dybfølt sin begejstring til kende for hans "overraskende" henvendelse.
    Jeg kommer til at tænke på mange af de gamle slægstromaner eller film om forrige århundrede - jeg kan let forestille mig denne "dialog" i det scenarie.
    Nu må vi så se hvad der sker hvis vinden blæser den anden vej....
    Hilsen Berit

    SvarSlet