lørdag den 26. januar 2013

Dommerens ølkrusI Bucholtz' fantastiske hus findes en mængde spændende nips. For mig er dette ølkrus særlig interessant. Jeg kender intet til krusets proveniens, men man kan læse sig til en del på den indhuggede tekst. Det er nemlig en meget kendt tekst for en jurist. Det er den berømte fortale fra Jyske Lov fra 1241. Men krusets låg har mærkeligt nok kong Christian den 5.'s navnetræk og mod bunden indgraveret hans regeringstid 1670-1699! Jyske Lov er jo kong Valdemar Sejrs og som nævnt fra 1241? Rod i tidsregningen?

Danske Lov blev givet af Christian den 5. den 15. april 1683. Dermed blev der skabt retsenhed i den danske del af riget. Før havde man i Jylland og hertugdømmerne haft Jyske Lov, på Øerne Sjællandske Lov og i Skåne - det gættede I nok - Skånske Lov. Man mener nok nu, at Jyske Lov måske blev brugt også på Sjælland og i Skåne og afløste disse landsdeles gamle "landskabslove". Christian gennemførte også en ny lov i Norge; Norske Lov, der omfattede Island og Færøerne. Den havde samme opbygning, men afveg alligevel på en række bestemmelser.

Færøsk øl - fra Fóróya Bjór i Klaksvig
Så vidt jeg ved gælder visse dele af Norske Lov stadig på Færøerne. I hvert fald havde fhv. dommer Oppermann i Holstebro det med, da jeg mødte hos ham omkring 1990, at skulle reflektere lidt højt om den aktuelle retstvist, om hvordan nu Norske Lov, regulerede den. Han havde haft en fortid som sorenskriver  (= svoren skriver; altså dommer) på Færøerne. Sorenskrivere fandtes kun i den norske del af riget, og embedet findes endnu på Færøerne - link.

Danske Lov bygger fortrinsvis på Jyske Lov givet af Valdemar Sejr 10. marts 1241. Den er nok skrevet af bisp Gunnar i Viborg, og den antages at være meget inspireret af kanonisk ret - kirkeretten. Måske er det det, der skinner igennem især i fortalen, der jo er både smuk og rørende. Måske kunne nutidens lovgivere lære noget, hvis et primært formål med al lovgivning var at skabe en smuk og rørende tekst?! Ville det ikke skabe en naturlig respekt for loven?

Krusets proveniens? Ja, som sagt ved jeg intet om det - måske er der optegnelser på Struer Museum. Bucholtz, museets grundlægger,  må have støvet det op og fundet det interessant. Jeg nøjes med at gætte på, at kruset må have tilhørt en dommer - en herredsfoged i Jylland formentlig. Det kunne måske med de 2 lovreferencer til JL og DL være fra et jubilæum, en hædersgave?

Nå, jeg synes også, at det er lidt tankevækkende, at Christian den 5. blev dræbt af en hjort... Det er selvfølgelig en anden historie, men: Han var en ivrig jæger og drev parforcejagter. Her udmatter man dyret med hunde og en jæger får "æren" af at gøre det af med det stakkels dyr. Men her vandt dyret for en gang skyld.

I får lige teksten fra kruset (oversat til nudansk nederst):

Mæth logh skal land bygiæs.
æn wildæ hwær man oruæs at sit eghæt. oc
latæ mæn nytæ iafnæth tha thurftæ man
ække logh with. æn ængi logh ær æmgoth at
fylghæ sum sannænd. thær skal logh letæ hwilkt rætær
wæri æi logh a landæ tha hafuæ hin mest
thær mest mattæ gripæ

Med lov skal land bygges,
men vilde enhver nøjes med sit eget og
lade andre nyde samme ret, da behøvede man
ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngod at
følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om,
hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden.
Var der ikke lov i landet, da havde den mest,
som kunde tilegne sig mest.


Logh vil sige lov og ikke låg - trods placeringen!
PS: Jeg er vild med, at Jyske Lovs 5 første ord sidder på båndet over søjlerne på Københavns Byret: "Med Lov skal Land bygges":


PPS: På Christiansborg har Jyske Lov også fundet vej, vist over landstingsalen, så vidt jeg husker:


PPPS: Jyske Lov på det gamle rådhus i Ærøskøbing:Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Send en kommentar