lørdag den 2. marts 2013

Manden i Maabjerg


Maabjerg Kirke, lige nord for Holstebro, er fra 1100-1200. Det er en flot romansk kvaderstenskirke med en del fint udstyr. Den ligger lige op ad hovedvej A11 - oplyst af projektører om aftenen. Du har sikkert lagt mærke til den i forbifarten? På korets nordside er der en billedkvader med en liggende person med ligesom en krone på hovedet.


Det er naturligvis fristende at tro, at figuren er Jesus. Det er det da muligvis også, men en meget speciel positur - liggende og uden kors og med hænderne langs siden.

Jeg synes ikke der er noget, der tyder på at billedkvadren har stået lodret. Væggen ser ikke ud til at være sat om. I lodret ville den bryde gennem 3 skifter og svække muren. Mon ikke det har været stenmesterens mening, at personen skulle ligge ned.

Personen har en slags heldragt på - en kjortel, måske en ligskjorte? Ingen spor af kors, men i de tidlige kirkebygningstider fra 1000-tallet og til 1200-tallet var det den sejrende Kristus (Christos Victor), man afbildede - det er først senere, at den lidende korsfæstede (med synligt kors) og tornekronede Kristus bliver fremtrædende. Det var Kristus med kongekrone, der herskede iindtil 1200-tallet

På hovedet af figuren er der netop, apropos kroner, 3 "klodser", der umiddelbart synes at symbolisere en krone. Sten er et sejt materiale at hugge en krone ud i - præcis som med møntprægning (her et mønt af kong Knud fra 1100-årene, hvor kronen også er reduceret til 3 "stumper"). Måske var den eneste krone, stenmesteren havde set, den der var præget på mønter...

Jeg synes, man aner et kraftigt overskæg? Set "fra oven" ser kronen underlig ud - han ligner nærmest et rumvæsen, der er ved at blive telepateret - eller som ligger i kunstig dvale under en urimelig lang rumrejse til en fjern planet.

Under alle omstændigheder kender jeg ikke til andre liggende Kristus'er - men indtil videre vil jeg ikke konkludere noget endeligt om identiteten på Manden i Maabjerg.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar