lørdag den 16. maj 2015

Oksen i Grønning

Jeg indrømmer, at både streg og farve er lidt misvisende. Men det er, hvad det blev til. Tegnet på min iPad i et primitivt tegneprogram. Det kan gøres bedre.

Men oksen i Grønning er svær at se på fotografier; og skitsen viser nogenlunde, hvordan den ser ud i sit efterhånden ret lave relief, der på sin søjletop, ved Grønning Kirkes ret så imponerende syddør. Hvad i alverden laver en ko på en kirke?

Der findes en række fine billedkvadrer på kapitælerne og søjlefødderne, og ikke mindst på tympanon, over døren med en 'urnestil-agtig' løve med et surrealistisk ansigt. Her i første omgang skal det imidlertid dreje sig om den lille og undseelige okse på den inderste højre søjles kapitæl. Søren Nancke-Krogh mente i "Stenbilleder" fra 1995, på den anden side, at oksen og  løven på tympanon skulle "læses" sammen, som i Esajas' sindbillede på den paradiske tilstand, hvor "kalven og ungløven (skal) græsse sammen".

Den imponerende syddør med løvetympanon - og oksen på højre indre kapitæl
Dén køber jeg ikke - al den stund, at "ungløven" på tympanon er særdeles agressiv, med skarpe, strittende klør, og et alt andet end fredeligt ansigtsudtryk. At de vender bagen mod hinanden, er ikke bevis for en sammenhæng - tværtimod - og den kunstneriske kvalitet er helt forskellig i de to friser. Løven på tympanon er ganske enkelt i særklasse kunstnerisk, hvor oksen er en primitiv, uskolet/'amatørisk' produktion. Men sød er den, oksen. Sådan her ser den ud i virkeligheden:

Oksen (sort/hvid foto)
Som det ses ovenfor, er oksen ikke nem at få øje på, og billedet lider af "fejle" proportioner mellem hoved og krop på dyret. Allerede fordi oksen har imponerende lange horn, kan det ikke være en kalv, men må være en okse. Hornene går helt op til frisen øvre kant, og må være udvoksede. Evangelisten Lukas har en okse med vinger - lukasoksen - som sit symbol. Denne her okse har ikke vinger; så det er ikke ham, den symboliserer.

Jeg har ikke forklaringen, men to teorier.

Den ene teori bygger på den skrøne/overlevering, man hører forskellige steder, at når en kirke skulle bygges, udpegede man en hellig okse, og så ventede man på, hvor den lagde sig for natten. Dér var det Guds vilje, at kirken skulle ligge. Den historie går bl.a. om Vodskov kirke. Grønning Kirke ligger helt alene en lille kilometer fra sin landsby, Grønning. Det kunne godt være en okse, der var gået lidt omkring fra landsbyen og nået hertil og lagt sig her for natten og udtrykt Guds vilje om; at her skulle en kirke bygges.

Den anden teori går på, at oksen var et offerdyr, men også et anset dyr med rettigheder i henhold til Mosebøgerne og Moseloven. For den gode ordens skyld skal det lige præciseres, at kastrerede tyre - stude - ikke har været okser i bibelsk/jødisk forstand. Offerdyr skulle nemlig være perfekte og ubeskadigede. Ellers ville offeret være forgæves og blive afvist.

Der er mange steder i mosebøgerne/Moseloven foreskrevet tyreofre. Der er også regler for - god - behandling af tyre, der bruges som trækdyr og til høstarbejde. De må ikke bindes om mulen, og de skal kunne spise frit af kornet. Mon ikke det er meningen, at folk, der slider i det og bidrager til høsten  (af kristne, dvs.. med missionen) skal have rettigheder og herunder ret til at spise med af høsten - i overført betydning. Jesus fortalte jo bl.a. lignelsen om sædemanden - om sig selv - og dermed noget om at høste.

En anden ting er jo, at tyre indgik i afgudsdyrkelsen - "dansen om guldkalven" f.eks. - jøderne havde jo taget 'tyregud-myter' med sig hjem fra Ægypten. Vi ved jo alle, hvad der skete, da Moses var et smut på Sinai-bjerget for at snakke jura med Gud. Men nej, det her billede i Grønning er ikke en kalv, det er en okse! Så tyre som afgudssymbol har nok intet med sagen at gøre.

Keltisk kors og oksen på samme kapitæl(sort/hvid foto)
Gåden lader sig nok ikke løse; men måske er der en sammenhæng med frisen med det græske kors i en keltisk stil? Under alle omstændigheder ville det være rart, at høre, om der er nogen bud på symbolikken med Oksen i Grønning? Nogen derude, der ved noget eller har et bud?

Som sagt er der meget mere spændende ved Grønning Kirke. Beliggenheden alene - på et næs med en bæk/lille å i en slugt på 3 sider af kirkegården, og med den stejleste kirkesti i Danmark (formoder jeg) op til kirkegården. Har de mon tidligere døbt folk i "levende vand" nede i åen? Det kunne forklare beliggenheden så afsides i forhold til landsbyen. Her er også en kvadre med skaktavl, og løven over syddøren i en slags vikingestil.

Kirkestien fra Grønning op (!) til kirken - trappen er også granitkvadrer!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar