torsdag den 18. august 2011

Vejen til Altona

Det var en mørk og stormfuld fredag - altså en helt normal sommerdag, sommeren 2011 - at vi drog til Kiel. Til et udmærket, men ikke prangende, hotel ved samme navn - Kiel - beliggende Hamburger Chaussee 2. Altså tilsyneladende lige i starten af en landevej til Hamborg. Og det var præcis, hvad det var, starten på Kiel Altona-chausséen. Lige på den anden side af gaden stod faktisk nulpunktsstenen. En flot obelisk, og med noget så eksotisk her i Tyskland som gode gamle Kong Frederik den 6.'s navnetræk og årstallet 1832, hvor Kongerigets første dobbeltsporede betalingsvej blev anlagt.

Chaussee - her fra Bremdal; den sidste bevarede stump på ½ km af Struer-Thisted-chausseen
Her ville jeg naturligvis gerne have bragt passende fotodokumentation. Jeg har haft en mængde billeder, men var vejret i DK slemt, var vejret i Kiel uden for skala. Mens jeg fotograferede slusetrafikken ved Holtenau på Kielerkanalen - eller Nord-Ostsee-Kanal, som tyskerne kalder den - satte min nye Nokia N8 ud i protest og slettede alt.

Det minder lidt om den danske måde at behandle vigtige kulturminder i form af  gamle milesten og andet vejudstyr; nemlig at slette alt. Men sådan opfører man sig ikke i den tidligere del af Kongeriget - hertugdømmet Holsten. Her er 23 af 24 hel- og halvmilesten (en mil var 7,52 km) mellem Kiel og Altona af fin bornholmsk granit intakte og tilmed renoverede i 2008 (flotte optegnede Königsmonogramm des dänischen Königs). Imponerende!

Her i Kiel, hvor oprørsregeringen under Treårskrigen holdt til, og hvor den danske konges monogram var symbol på det uønskede fremmede herredømme, og hvor forsvarernes bedrifter under flådeangrebet under Treårskrigen i Eckernförde stadig hyldes (linjeskibet Chr. VIII blev totalskadet og sprængt i stumper), her har milestenene med "Königsmonogramm des dänischen Königs" overlevet Treårskrigen, 1863-64-krigen og de allieredes tæppebombninger i 2. verdenskrig og er nu heldigvis beskyttet under Denkmalschutz som et vigtigt kulturminde.

½ km bevaret chaussée i Bremdal - bemærk skiltningen!


Chaussée er fransk og betyder vist bare gulv, men betyder også i al almindelighed nu en hovedlandevej med fast belægning - normalt brolægning/brosten (vej = bro lige som i Brovst = vejen mod vest.).

Kongen, der også var hertug af Holsten, besluttede at anlægge chaussee mellem Kiel og Altona. Den stod færdig 1832 - 91 kilometer lang godt 12 mil i 2 spor. En betalingsvej - der skulle betales "Chausseengeld.

Obelisken ved Hamburger Chaussee 2 står stadig strunk og fin som nulpunktssten for Kiel-Altona chausséen og peger folk i retning mod Lübeck henholdsvis Hamborg med Frederik den 6's monogram

Her i Struer fik vi til sammenligning først en chaussée mod Thisted knap 100 år senere, og den havde - kun ét spor, som man måtte deles om. I Bremdal er en stump af denne chaussée bevaret af Struer Kommune - og det skal Kommunen roses for, sammen med den nylige renovering af de gamle vejsten langs Gammel Landevej ved Odby - så lidt gammelt vejudstyr har vi dag i det mindste her i Struer Kommune (men kunne de ikke blive malede op sammen med de andre få gamle milesten og kilometersten rundt omkring i Kommunen?).

Altona (nu en nordvestlig del af Hamborg) var den gang i 1832 Rigets næstvigtigste - måske vigtigste - havneby. Når man ser på et kort, kan man endnu bedre forstå, hvorfor den strækning blev prioriteret med en god landevej. Det er vejen ud i verden fra København. Her kom jernbanen også først til Kongeriget. Efter 1864 og tabet af Slesvig, Holsten og Lauenborg, og dermed havnebyen Altona samt forbindelsen dertil over Kiel, anlagde man en ny vej ud i Verden fra København - via den nye havn i Esbjerg.

Se billeder og oplysninger om Kiel Altona Chausséen på dette link .

Ingen kommentarer:

Send en kommentar