lørdag den 14. juli 2012

Mytologiske luffer 2

Jætten Skrymer (alias Udgårdsloke) gik med luffevanter, som vi hørte i første afsnit. Det var tilsyneladende standardjætteudstyr med luffevanter, eller bulvanter, som de også kaldes, og de er jo også gode mod kulden. De var dog praktiske også til andre formål. Tag nu vores lokale nordvestjyske jætte Langben Rise; han transporterede jord i en vante.


Der er forskellige historier om kæmpen Langben Rise. Han har en høj på Roskilde-kanten - Langben Rises Høj; selvfølgelig en langhøj! Men nej - Langben Rise hører til her i nordvestjylland. Vi har synlige lufferelaterede beviser liggende i det åbne landskab ude ved Gudum. Lille og Store Råbjerg (se billederne nederst i artiklen).

Den her historie findes i varianter, hvor kæmpen ikke er en kæmpe eller trold, men en nisse, men de må jo så også i den her sammenhæng være ret store - og for store til at holde til på en høloft. Ja, og grøden, der skal til....nå?! Der er også en version med en troldkvinde og hendes forklæde, men det giver jo ikke mening med et navn som Langben Rise.

Rise betyder jo i sig selv kæmpe, men selv kæmper kan 'vade deres støvler over'. Det irriterede Langben Rise, da hans 18 alens støvler tog vand ind ved Oddesund på vej til et besøg hos nogle troldekolleger i Thy. Oddesund var 20 alen dybt og Langben Rise kunne - sine lange ben til trods - ikke træde over sundet. I dag ved vi, at der er 36 meter dybt ved selve Oddesund, men det kan være, det kun var i nærheden, at han vadede støvlerne over.

Han fyldte derfor, den næste gang han skulle på visit, en luffevante med sandjord ude i Klosterheden, hvor hullet stadig ses. Så gik han rask nordover, fortrøstningsfuld. Men så sprak først syningen i luffevantens tommel, og ud faldt Lille Råbjerg en kilometers penge nord for Gudum Kirke. Kort efter sprak det store rum i vanten, og der lå så Store Råbjerg 500 meter øst for Lille Råbjerg. Er man i tvivl, kan man selv besøge stedet.

At det var gået sådan til er der belæg for, idet højene ligner de andre oldtidshøje på stedet (okay Store Råbjerg er godt nok meget stor), men højene er jo bygget af græstørv og består af kulsort dyrket muldjord, medens Lille og Store Råbjerg skiller sig ud ved at bestå af lyst sandjord (det var opgravet i Klosterheden).

Trolden eller kæmpen/jætten opgav sit forehavende. og Odddesund fik ikke en dæmning.

Nogle mere saglige betragtninger er at det var en kæmpe, der bragte højene til stedet - en kæmpe isklods under seneste istid. De to høje er sand og slam, fra 2 søer i iskappen. Blæst mv. har overtiden  fyldte søerne op og nu ligger søbundene som høje med en mærkelig anden jordart, end landskabet i øvrigt.

[Jeg har læst Evald Tang Kristensen: Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde 1895 - navnlig sagn 246, men også 247 (nisser) 248 (Troldkællingen) og Gunnar Iversen i Flinten - Danmarks Diamant, 1995, navnlig side 77ff og om Tors færd til Udgård i Valhalla - Den samlede Saga bind 2, Saxtorp: Nordiske Gude og -heltesagn, side 31ff samt først og fremmest svenskeren C.W von Sydow i Danske Studier, 1910 side 145ff om det han kalder "Skryme-episoden", og hvor Gudum-sagnet er refereret side 154ff "Jætten i Gudum" sammen med andre jættesagn om bl.a. handsker

Se også
Mytologiske luffer 6 (kommer senere)]

Store Råbjerg set fra syd
Lille Råbjerg set fra syd
Udsigt fra store Råbjerg mod Toftum Bjerge og Oddesund til venstre uden for billedet 
Katrine på vej op af Store Råbjerg

Ingen kommentarer:

Send en kommentar