søndag den 29. juli 2012

Mytologiske luffer 3

Kæmperne - eller jætterne - har vi nu mødt i myten om Tors rejse til Udgård, og vi hørte om Langben Rise, lige før jeg tog på sommerferie. Begge historier handlede om luffevanter. Nu, da jeg lige er vendt hjem fra 14 dage i sommerhuset i Salling (uden internet!), er jeg nødt til at berette om Grønning-trolden og Lundø-trolden. Jeg fristes til at sige: "På med vanten!"

Vort sommerhus ligger i et område, der hedder Øster Grønning en lille kilometer syd for Jeppe Aakjærs "Jenle". Jeppe skrev blandt meget andet også en bibelhistorie. Ikke hans egen, men "Gammel Jehannes hans Bivelskistaarri". I beretningen om Methusalem, der jo blev 969 år gammel, hedder det:

Men han hér - Methuselem, han kund how den tid, da der gik "Kjemper paa Jor-den", der var saa hyw som Saal Kjerk (dvs. Sahl Kirke, red.), der haaj Træsko saa stur som Wandtrug og Hatt som en Vejrmøll".
Salling og Skive Fjord
Før vidste vi, de gik med luffevanter og støvler (se afsnit 1 og 2), og ifølge Gammel Jehannes havde de så også træsko og de gik med hat.
Nå, nok om Gammel Jehannes og Jeppe Aakjær for nu. Nu følger forklaringen på Grønning Øre og Jelse Odde.

Lundø i baggrunden og Grønning Øre, der rækker ud i Skive Fjord

Lundø nordlige ende med Jelse Odde set fra Salling-siden

I "Danske Sagn..." nr. 252 berettes om et par trolde. Den ene boede på Lundø (der nu kun er en halvø i Skive Fjord på Himmerlandssiden, men den gang en rigtig ø). Den anden boede i Grønning på Sallingsiden af Fjorden. De var venner og sås i ny og næ.

Det var nu ret besværligt med den rejsen sønden om Fjorden. De besluttede sig derfor til at lave en dæmning.

De skulle bygge fra hver sin side og mødes midt på. Arbejdet foregik om natten - trolde er nok kun nataktive. Vi ser dem i hvert fald også sjældent ved højlys dag. Men nattemørket var så, hvad det var; det satte også ind med tåge. Troldene oksede løs med sand og grus, som de fyldte i deres luffevanter og hældte ud på dæmningerne.

Men Lundø-trolden tog fejl i tågen, og byggede sin del af dæmningen mod nord, mens Grønning-trolden bygged i den helt rigtige retning. Da tågen lettede sås miséren, og den kan man se endnu. Den halvfærdige dæmning fra Grønning, der nu kaldes Grønning Øre. Dæmningen fra Lundø, som tog en forkert retning, kaldes nu Jelse Odde.

Trolde giver åbenbart nemt op, og 50% har meget dårlig retningssans, vil jeg nøjes med at tilføje...

  
Troldevante-byggeriet, som det må have taget sig ud i den natlige tåge


Se også
Mytologiske luffer 6 (kommer senere)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar