tirsdag den 9. september 2014

Dåbsduen (Lerup Kirkes døbefont - del 5)


I Ask Yggdrasil - livstræet - sad en ørn og skændtes med dragen Nidhug ved træets fod. Jeg tror ikke, det er denne ørn, der sidder på en gren, på det der ligner, og helt sikkert også er, livstræet. Fuglen ligner heller ikke en ørn. Selvom det er et simpelt rids, så er der ingen rovfugleklør eller -næb. På den anden side er der også en løve på døbefonten, der ligner en dinosaur, men alligevel har stenmesteren vel nok ikke haft chance for at se en løve, men derimod må hanhave set ørne. Jeg mener ikke, det er en ørn, men den kristne due - Helligånden, og endda dåbsduen, hvilket jo også giver mere mening og er helt naturligt på en døbefont.
At det er Helligånden, symbliseret ved en due, er almindeligt i kirkens symbolik. Det kommer af beretningen om Jesu dåb. Lukas Evangeliet kapitel 3, vers 21-22:
Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, ay himlen åbnedes og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og der lød en røst fra himlen:"Du er min  elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag".
Når man ser på min skitse af døbefonten, kan man ligefrem se et tegneserie-kneb til at forstærke pointen; nærmest en taleboble; for duen sidder ikke bare på livstræet, hvor grenen i øvrigt danner et kors - Jesu attribut om nogen - men der er også en streg ned fra himmelen til duen, og helt konkret fra tovsnoningerne, der symboliserer evangeliet. Her har vi Danmarks ældste taleboble: "Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag".

Vi har altså fisken - symbolet på Jesus Kristus - og duen - symbolet på Helligånden placeret på eller ved livstræet, der jo symboliserer selve korset. Livstræet Yggdrasil, blev overtaget og gjort stuerent i kristent regi, som korset, som levende træ. Mange mener, at vort moderne juletræ er selveste livstræet i forklædning.

Så vi har måske Danmarks ældste taleboble, men også det første  billede af et juletræ på denne unikke døbefont.

Dåbsduen til højre
Døbefonten foran den groteske, men
også smukke altertavle i Lerup Kirke


Læs også:
Del 1 Lerup Gamle Præstegaard
Del 2 Døbefonten i Lerup
Del 3 Ichthys
Del 4 Thorhildurs Kirke
Del 5 Dåbsduen
Del 6 Løven
Del 7 Tronhimmelen
Del 8 Yggdrasil og Livstræet
Del 9 Ruinen og den ny kirke
Del 10 Sheela na Gig

Ingen kommentarer:

Send en kommentar